Kreativa & innovativa
formverktyg till er
produktion

Produkter vi producerat
formverktyg till

Vi har tagit fram formverktyg som lagt grunden till dessa produkter

Vi når ut till en global marknad

Våra kunder finns inte bara i Sverige utan också runt om i världen.

Segment vi är verksamma inom

Livsmedel

Kosmetika

Tandvård

Medicin

Precision som inte kan skådas med ögat

Vi kan med vår sänkgnist skära material upp till en hundradel

Mer om produktionen